fbpx

อาณาจักรบ้อง

อาณาจักรบ้อง

ซัวเถา จังหวัดแพร่

อาณาจักบ้อง ซัวเถา จังหวัดแพร่

อาณาจักรบ้อง ซัวเถา จังหวัดแพร่ เปิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถบริหารจัดการโดยคนในชุมชน ตั้งแต่กระบวนการริเริ่มไปจนถึงการสร้างการรับรู้ และนำมาสู่การมาเยือนของนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกิดกับคนในชุมชน โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ การจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของชุมชนจนเกิดรายได้อย่างยั่งยืน

รีวิว อาณาจักบ้อง หมู่บ้านจีน จังหวัดแพร่

แผนที่การเดินทาง

ก๋วยเตี๋ยวชาบู อาณาจักรบ้อง หมู่บ้านจีน จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่
เมนูอาหารไทย อาณาจักรบ้อง หมู่บ้านจีน จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่
เมนูทานเล่น อาณาจักรบ้อง หมู่บ้านจีน จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่
เมนูน้ำ อาณาจักรบ้อง หมู่บ้านจีน จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่