fbpx

อาณาจักรบ้อง

เปิดให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน

อาณาจักรบ้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของเราตลอดมา แต่เนื่องจากสถานะการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่หมดไปนั่น ยังไม่มีประกาศจากทางรัฐบาลในถารเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้ลูกค้าสามารถนั่งทานที่ร้านได้ เราจึงเปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น เพื่อเป็นการรับผิดชอบและดูแลสังคมให้หายจากการระบาดของโควิด-19 โดยเร็ว เราหวังว่าเมื่อสถานะการณ์สู่สภาวะปกติเราจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้าเช่นเดิมตลอดมา